Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési Tájékoztató

Az Esélyautó Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a www.eselyauto.hu (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit és a Weboldalon regisztrált felhasználóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) a Weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz és „Élményközösséghez” (a továbbiakban: Élményközösség) kapcsolódóan a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


 1. Adatkezelő adatai
 • Székhelye:                         1123 Budapest, Győri út 21. 
 • Cégjegyzékszáma:          01-09-353859
 • E-mail cím:                         info@eselyauto.hu
 • Telefonszám:                    +36 70 324 2321
 • A kezelt személyes adatok köre

 

Regisztráció

A Élményközösségben történő regisztrációval (a továbbiakban: Regisztráció) a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatok felhasználásával profilalkotás céljából elektronikus levél és push üzenet kiküldéséhez kapcsolódó direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében Adatkezelő személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Élményközösséggel, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra.

A Regisztráció során Felhasználóknak, illetve – amennyiben a fogyatékos személy korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen – törvényes képviselőjének a következő személyes adataikat kell megadniuk:

Cselekvőképes fogyatékos személy alábbi adatai:
 • név (vezetéknév, keresztnév)
  • nem
  • születési idő
  • irányítószám
  • e-mail cím
  • mobiltelefonszám
  • fogyatékos érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány száma és
  • fogyatékosság típusának megnevezése (legördülő listában történő kiválasztással)

Amennyiben az Élményközösségbe olyan személy kíván regisztrálni, aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, helyette és nevében törvényes képviselője jogosult a Felhasználó adatait megadni és az adatkezeléshez hozzájárulni (a fogyatékos személy és törvényes képviselője a továbbiakban együttesen minősülnek Felhasználónak). Ebben az esetben a Felhasználó törvényes képviselőjének a következő személyes adatokat kell megadnia saját magára, illetve az általa képviselt fogyatékos személyre vonatkozóan:

 • törvényes képviselő alábbi adatai:
  • név (vezetéknév, keresztnév)
  • neme
  • irányítószám
  • e-mail cím
  • mobiltelefonszám
 • fogyatékos személy alábbi adatai:
  • név (vezetéknév, keresztnév)
  • neme
  • születési idő
  • irányítószám
  • fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány száma
  • fogyatékosság típusának megnevezése (legördülő listában történő kiválasztással)

A megadott adatok – a fogyatékos érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány száma kivételével – a profilalkotás célját szolgálják, amely által az Adatkezelő a Felhasználó tényleges érdeklődésének és élethelyzetének leginkább megfelelő ajánlatokat, hirdetéseket tartalmazó elektronikus levelet és/vagy push üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és/vagy mobiltelefonszámra.

A mobiltelefonszámot továbbá – amennyiben ehhez a Felhasználó külön hozzájárult – az Adatkezelő direkt marketing célú hívások érdekében is felhasználja.


Felhasználói profil

A Regisztrációt követően az Adatkezelő az Élményközösség működéséhez kapcsolódó automatikus adatfeldolgozó rendszer segítségével létrehozza a Felhasználó Felhasználói profilját, amely a következő személyes adatokat, és személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazza a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai,
 • a Felhasználó Élményközösség használata során letöltött/felhasznált kedvezményes ajánlatai.

A Felhasználói profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a Regisztráció során megadott adatait módosítani, direkt marketing céljából hívás útján történő telefonos megkereséshez hozzájárulást adni vagy az erre a célra megadott hozzájárulást visszavonni, kedvezményes ajánlatokat letölteni, az Élményközösség által kínált egyéb szolgáltatásokat igénybe venni, valamint a Felhasználói profilját törölni.


Kapcsolat

A Weboldalon, külön erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni és tájékoztatást kapjon az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • név*;
 • e-mail cím*;
 • üzenet.

Az adatkezelés célja

Az Élményközösségben történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet Felhasználó a Regisztráció során a vonatkozó mező kipipálásával ad meg. Ezzel hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Regisztráció során megadott személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Adatkezelő célja, hogy a Regisztráció során megadott, illetve a Felhasználói profilban rögzített személyes adatok felhasználásával profilalkotás céljából elektronikus levél és push üzenet kiküldéséhez kapcsolódó direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Élményközösséggel, illetve az Adatkezelő egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre és mobiltelefonszámra.

Az Adatkezelő a személyes adatokat továbbá a profilalkotás célú adatbázis építéséhez kapcsolódóan a Felhasználó regisztrációjának nyilvántartása, a Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben) és adminisztráció, valamint a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása (kedvezményes ajánlatok biztosítása) céljából kezeli.

A fogyatékosság jellegére vonatkozó adat azért képezi a profilalkotás alapú adatkezelés részét, mert ennek segítségével tudja az Adatkezelő a meghatározott fogyatékossággal élő emberek számára szóló ajánlatokat elküldeni a megfelelő személyeknek és így számukra csak az élethelyzetüknek megfelelő, releváns tartalmak, ajánlatok jelenjenek meg.

A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány számára vonatkozó információ nem képezi a profilalkotás részét, ezt az adatot Adatkezelő kizárólag a Felhasználó Élményközösségben történő részvételi jogosultságának ellenőrzésére használja fel. Az ellenőrzés céljából az Adatkezelő információt kér az érintett fogyatékos emeberek érdekvédelmi szervezettől a tagság fennállásának igazolására. Ennek érdekében a megadott nevet és tagsági igazolvány számot elküldi a fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezetének, amely visszaigazolja, hogy az adott néven és tagsági számon valóban szerepel-e az adott személy a nyilvántartásában.

A Felhasználó törvényes képviselőjének adatait Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy biztosítani tudja a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Felhasználó részvételét az Élményközösségben.

A Felhasználónak a Regisztráció során vagy azt követően a Felhasználói profil használata során lehetősége van külön hozzájárulnia ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által megadott mobiltelefonszámon keresztül direkt marketing hívásokkal keresse meg az Adatkezelő szolgáltatásaival, ajánlataival kapcsolatban.

Kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.


Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a Regisztráció fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem tiltakozik személyes adatai elektronikus direkt marketing célú felhasználása miatt, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Amennyiben a Felhasználó az Élményközösségben történő regisztráció ideje alatt azt kéri, hogy direkt marketing céljából Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg, Adatkezelő a Felhasználó Regisztrációját megszünteti és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait törli, tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Regisztráció és ezáltal az Élményközösség nyújtotta szolgáltatások és előnyök igénybevételének feltétele. Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói profilját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Élményprogramban való részvétel során él a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlattal, akkor az adatait az Adatkezelő az Ajánlat biztosítása céljából kezeli és Regisztráció során kötelezően megadott adatait az Ajánlat igénybevételétől számított 5 évig abban az esetben is megőrzi, amennyiben a Felhasználó a Felhasználói profilját törölte, illetve adatai kezeléséhez való hozzájárulását visszavonta. Az adatok megőrzésének célja, hogy az Adatkezelő kizárja annak lehetőségét, hogy egy Felhasználó a Részvételi szabályzatban meghatározott korlátozás ellenére az Ajánlat igénybevételétől számított 5 éven belül újra igénybe vehesse a gépjármű kedvezményes vásárlására vonatkozó Ajánlatot. Az Adatkezelőnek a megadott adatok – Felhasználói profil törlése ellenére történő – megőrzéséhez a jelen pontban foglaltak szerint jogos érdeke fűződik, így az ehhez fűződő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Adatkezelő az ily módon tárolt adatokat semmilyen egyéb célra nem használja fel, az adatokat 5 év elteltével törli.

Amennyiben a Felhasználó tiltakozik a direkt marketing célú hívások miatt vagy az erre vonatkozó hozzájárulását visszavonja, Adatkezelő ilyen célú hívással a jövőben nem keresi a Felhasználót.

Adatkezelő a személyes adatokat a Kapcsolatfelvétel esetében az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a kétoldalú kommunikáció lezárásától számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.


 • A személyes adatok kezelésének jogalapja

A profilalkotáson alapuló direkt marketing reklámok, ajánlatok küldése és az Élményközösségben történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik, amelyet Felhasználó a Regisztráció során a jelen Adatkezelési tájékoztató megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával adhat meg.

A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeti tagságra vonatkozó tagsági igazolvány száma és a fogyatékosság típusa egészségügyi adatnak és így különleges személyes adatnak minősülnek, hiszen a Felhasználó egészségi állapotára vonatkozó információra utalnak. Ezen adatok kezelése a Felhasználó Regisztráció során megadott kifejezett hozzájárulásán alapul a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának megfelelően.

A Kapcsolatfelvétellel és a telefonos direkt marketing hívásokkal összefüggő adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulást a Felhasználó bármikor jogosult visszavonni.


 • Adattovábbítás

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelővel folytatott telefonbeszélgetés során – amelyben az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a kedvezményes gépjárművásárlás lehetőségéről és feltételeiről – ehhez kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelő átadja a Felhasználó személyes adatait (név, telefonszám/e-mail cím) annak a Peugeot márkakereskedésnek (a továbbiakban: Márkakereskedés), amelyet a Felhasználó megjelölt, mint számára leginkább megfelelőt. Az adattovábbítás célja, hogy a Márkakereskedés közvetlenül fel tudja venni a kapcsolatot a Felhasználóval és ajánlatot tudjon tenni a gépjárműre és szükség esetén a finanszírozásra, valamint szükség esetén tesztvezetést szervezzen. A Márkakereskedés a Felhasználóval történt kapcsolatfelvételt követően információt kér az Adatkezelőtől, amely során ellenőrzi, hogy a nála érdeklődő Felhasználó jogosult-e a kedvezményes ajánlat igénybevételére. Az ellenőrzés alkalmával a Felhasználó nevének átadásával kér a Márkakereskedés visszaigazolást.

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatok Márkakereskedés részére történő átadását követően ezen adatok Márkakereskedés általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Márkakereskedés adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Márkakereskedés honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat, amely információkról az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a telefonbeszélgetés során, illetve a www.peugeot.hu weboldalon is találhat információt.


 • A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 • Freshupp s.r.o. (székhely: Hlavná 22, 94301 Štúrovo, Slovakia; e-mail:  <rendezveny.nagy@gmail.com> ) Az adatfeldolgozás célja: a Élményközösség lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása és a Weboldal üzemeltetése.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.


 

 • Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.


 

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi. Felhasználónak joga van a személyes adatait adatlapján is módosítani.


 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a 4. pontban foglaltaknak megfelelően az Élményközösségből való kizáráshoz vezet, ha az Élményközösségben történő részvétel ideje alatt a direkt marketing célú megkeresések megszüntetését kéri.


 

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


 

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


 

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


 

Profilalkotáshoz kapcsolódó jogok

Adatkezelő által folytatott, automatizált adatkezelésen alapuló profilalkotás esetén a Felhasználónak lehetősége van arra, hogy

 • az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen,
 • az őt érintő profilalkotással összefüggésben álláspontját kifejezze,
 • az Adatkezelő profilalkotással összefüggő automatizált adatkezelésen alapuló döntésével szemben kifogást nyújtson be.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.


 

10.     Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.


 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az 1. pontban meghatározott elérhetőségeink valamelyikére.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.


 

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

Frissítve: Budapest, 2020. december 17.

Részvételi szabályzatunkat itt olvashatja el: